Menu Close

A FGVb convoca un novo curso online de Xuíz de liña

Debido á maior presencia de equipos galegos en competicións nacionais, nas cales é un requirimento de obrigado cumprimento a presenza de xuíces de liña durante os encontros, proponse a celebración deste curso o 29 e 30 setembro e o 1 de outubro en horarios de 16:00 a 20:00 horas os días 29 e 30 de setembro, quedando en 3 horas para o día 1 de outubro.

O curso terá formato on-line, polo que os participantes terán que ter obrigatoriamente un enderezo electrónico e dispor de un ordenador ou ferramenta similar dotado de conexión a internet, micrófono e altavoz ou auriculares e cámara de vídeo. A plataforma utilizada será Zoom, de balde en todas as plataformas. Os participantes deberán estar conectados durante a duración das clases, coa cámara activada e deberán responder as peticións que o profesorado lle poda dirixir.

As materias que se impartirán, cun total de horas do curso de 11 horas, repartidas en 3 días, son as seguintes:

  • Regulamento comentado
  • Técnica de anotación
  • Normativa
  • Os Xuíces de Liña

Para poder obter a cualificación de apto e así ter o curso pasado, é preciso cumprir os seguintes criterios:

  • Ter asistido o 100% das clases.
  • Presentar os traballos que soliciten o profesorado.
  • Ter superado o total das materias impartidas.
  • Realizar 5 encontros de práctica, amigables ou de competición oficial.

As persoas interesadas en participar no curso deben ser maiores de 16 anos ou cumprilos durante o 2020. Para formalizar a inscrición deberase enviar a información descrita máis abaixo antes do día 28 de setembro as 13:00 horas.

O custe do curso é de 25,00€ por asistente. O ingreso farase na conta da Federación Galega de Voleibol:
Banco de Sabadell ES71 0081 0499 6400 0137 8440 Xunto co modelo G-13 II deberase axuntar o xustificante de ingreso no correo arbitros@fgvb.es .

A Federación Galega de Voleibol reservase o dereito a suspender o curso, por falta de participación ou calquera outra circunstancia que poida impedir a súa correcta organización. En tal caso, informarase do feito os inscritos e faranse os abonos das cotas xa abonadas, sen que proceda calquera outra indemnización.

Pode consultar as bases completas do curso no seguinte enlace.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Mais info

aceptar